เกี่ยวกับเรา

บริษัท ส.สิริขนส่ง จํากัด ก่อต้ังเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท ให้บริการงานขนส่งสินค้าทุกประเภท โดยใช้รถขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูง มีรถหัวลากบริการมากกว่า 70 คัน รวมถึงหางรถชนิดต่าง ๆ มากกว่า 180 หาง ไม่ว่าจะเป็นหางพื้นเรียบทั้ง 2 และ 3 เพลา หางโรเบท หางขนาดพิเศษ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับลักษณะของสินค้า อีกท้ังมีการตรวจเช็กสภาพรถตามระยะอย่างสม่ำเสมอโดยทีมงานมากประสบการณ์ ส่วนพนักงานขับรถทุกคนจําเป็นต้องผ่านการอบรมและฝึกซ้อมก่อนลงปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นําระบบการจัดการการขนส่งสินค้า หรือ Transportation Management System (TMS) มาใช้ในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งไม่ว่าจะเป็นในด้านของระยะเวลา ต้นทุนการขนส่ง การจัดการเส้นทางการเดินรถ และระบบยืนยันการขนส่ง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นําธุรกิจด้านบริการขนส่งที่ได้มาตรฐาน บริการเป็นที่ยอมรับ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบาย

ส่งมอบสินค้ารวดเร็ว ปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ มีการปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

Over

0

Year

บริษัท ส.สิริขนส่ง จํากัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 ให้บริการงานขนส่งสินค้าทุกประเภทโดยใช้รถขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูง และมีความเชี่ยวชาญเรื่องของการบริการงานขนส่งมากกว่า 25 ปี

More than

0

Vehicles

มีรถหัวลากบริการมากกว่า 70 คัน รวมถึงหางรถชนิดต่างๆ มากกว่า 180 หาง ไม่ว่าจะเป็นหางพื้นเรียบทั้ง 2 และ 3 เพลา หางโรเบท หางขนาดพิเศษ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับลักษณะของสินค้า

Up to

0

MB

มีประกันภัยสินค้าสูงสุดถึง 4 ล้านบาท ในกรณีที่ยานพาหนะบรรทุกสินค้าเกิด อุบัติเหตุในระหว่างการขนส่ง

image ส.สิริขนส่ง
image ส.สิริขนส่ง image ส.สิริขนส่ง image ส.สิริขนส่ง image ส.สิริขนส่ง image ส.สิริขนส่ง

ติดต่อเรา

สมัครรับข้อมูลของเราเพิ่มเติม และติดตามข่าวสารใหม่ ๆ ได้ก่อนใคร เพียงกรอกอีเมลได้แล้ววันนี้